پرس درفوتبال:

قبل از اینکه یک مربی تصمیم به بازی پرس بگیرد ، می ­بایست سوالا تی در این زمینه از خود بپرسد . برای مثال:

1-چرا باید به عنوان یک مربی بازی پرس را برای تیم خود انتخاب کنیم ؟

2-تیم ،به چه فاکتورهائی برای بازی پرس نیاز دارد؟

3-چگونه می توانیم در طول لحظات اصلی ، بازی پرس را انجام دهیم؟

1-انتخاب بازی پرس بستگی دارد به :

الف:فاکتورهای اصلی

1-کیفیت تیم خودی

-آیا بازیکنان شما دارای قابلیت جسمانی خوبی برای اینکار هستند ؟

-آیا از نظر خصوصیات روحی و روانی آمادگی بازی پرس را دارند ؟

-آیا بازیکنان در زمانی که حریف صاحب توپ است دارای روحیه جنگندگی هستنند؟

2-فرهنگ باشگاه ، کشور:

اساس کار بعضی از باشگاهها بر مبنای بازی درگیرانه پایه گذاری شده است ولی شایداین حالت در باشگاه دیگر که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ، نباشد.برای مثال در باشگاه پاس از سالها پیش (شاید حدود 30 سال قبل) بازی در گیرانه بعنوان یک سبک استراتژیک در بازی آنها مطرح بوده است ، در حالیکه در تیم استقلال ، اهداف استراتژیک چیز دیگری بوده است . این اهداف در دراز مدت به فرهنگ آن تیم، باشگاه و منطقه در فوتبال مربوط میشود .

 

 

مثال دیگر : هنگامی که در باشگاه لیورپول از آقای ژرارد هولیه سوال شد که آیا شما به بازی پرس اعتقاد دارید ؟ ایشان در جواب گفتند که من بازی پرس را دوست دارم ولی هرگز نمی ­توانم آن را در لیورپول عملی کنم و این به دلیل وجود فوق ستاره ای به نام مایکل اون است که در صورت انتخاب بازی پرس به عنوان شیوه بازی میبایست از او صرفنظر کنم ، در حالیکه اگر چنین کاری انجام شود ، همه خواهند گفت که این مربی ، دیوانه است حال آنکه همه می دانید که مایکل اون هرگز نمی تواند یک پرس کننده خوب باشد .

3-اراده تیمی در به دست گرفتن ابتکار عمل در بازی:

شاید شما با تیمی بازی کنید که در مجموع دارای توانایی های تکنیکی و تاکتیکی بیشتری نسبت به تیم شما ، باشد اما شما می توانید از طریق بازی پرس طوری بازی کنید که حریف خود را مجبور کنید آنگونه که مطلوب شماست بازی کند (بازی بلند) و یا برای دفاع کردن بهتر در مقابل حریف آنها را به منطقه ای از زمین میبرید که دلخواه شماست . در اینصورت باید بگوئیم که شما ازطریق بازی پرس ابتکار عمل را در بازی به دست گرفته اید .

ب:فاکتورهای فرعی :

1-سطح کیفی تیم مقابل از نقطه نظر تکنیکی ، تاکتیکی ، جسمانی

2-لغزشهای تیم حریف

3-نوع و هدف بازی:

-آیا این بازی دوره ای یا حذفی و یا در زمین خودی یا زمین حریف برگزار می شود؟

4-امتیاز:

-بازی از نظر نتیجه و امتیاز در چه شرایطی قرار دارد .

-آیا نیاز داریم که بازی را حتما " برنده باشیم یا یک تساوی مهم است ؟ اینها مواردی است که چگونگی و نوع بازی پرس را بر ما روشن می سازد .

5-وضعیتها و شرایط بخصوص بازی (یک بازیکن بیشتر)

-هنگامیکه یک بازیکن از حریف اخراج میشود ، میتوان تغییراتی در منطقه پرس ایجاد کرد .

ادامه دارد ......................