1. غلام رضا رضایی   

 دوره آموزش   ( از 7 سالگی تا پایان جوانان  ) و سپس به باشگاه های  برق شیراز  و فجر شهید سپاسی تحویل داده شد.

2. سیاوش اکبرپور   

دوره آموزش ( از 10 سالگی  تا پایان جوانان )  و سپس به باشگاه فجر شهید سپاسی تحویل داده شد.

3. مهرزاد معدنچی       

  دوره آموزش (از 10 سالگی  تا پایان جوانان)    و سپس به باشگاه فجر شهید سپاسی تحویل داده شد

4.مسعود دانشور (تیم ملی فوتسال )  

     دوره آموزش (از 12 سالگی  تا پایان جوانان )

5. جاسم  سلطانی ( تیم ملی فوتسال )    

  دوره آموزش ( از 9 سالگی تا  پایان جوانان )

6. مرتضی کشاورز (بازیکن تیم ملی زیر 21 سال فوتسال )    

    دوره آموزش (  از 8 سالگی تا پایان جوانان )

7. آرمین هنرور  (برق شیراز )                 

  دوره آموزش (  از 11 سالگی تا پایان جوانان )

8. علی اسدی ( دروازه بان  پیام مخابرات شیراز  لیگ 1 کشور )

   دوره آموزش ( از 10 سالگی تا پایان جوانان )

9 .  وحید ارمی ( (برق شیراز )       

              دوره آموزش ( از 9 سالگی تا پایان جوانان )

10 .محمد مهدی نظری (بازیکن امسال تیم مقاومت سپاسی شیراز )

  دوره آموزش  ( از 6 سالگی تا پایان جوانان  انتقال به مرصاد سپس به سپاسی شیراز )