تقویم تمرینات یک تیم حرفه ای 
هنگامی که یک تیم حرفه ای روز شنبه مسابقه دارد ، برنامه تمرین هفتگی او بدین شرح خواهد بود : 

یکشنبه: 
مراقبت های پزشکی ، ماساژ و نظافت به منظور رفع خستگی های مسابقه قبل . طرح مطالب انتقادی در مورد مسابقه . 
دوشنبه: 
تمرینات بدنسازی . تمرین در مورد تصحیح تاکتیک و تکنیک تیم ، با توجه به مسابقه انجام شده . 
سه شنبه: 
دویدن ، تکنیک و بازی . 
چهارشنبه: 
تعلیمات لازم برای مسابقه آینده ، انجام مسابقه تمرینی . 
پنجشنبه: 
تمرینات بدنسازی ، دویدن . 
جمعه: 
ماساژ ، تمرین سبک . 
شنبه: 
استراحت تیم در مکانی آرام . عصر : مسابقه.